ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Guangdong Jianya Motorcycle Technology Co., ltd.

വിലാസം:

യൂണിറ്റ്3, കെട്ടിടം1, നമ്പർ.1 ജിംഗ്മിയാൻ യി റോഡ്, ഡുറുവാൻ ടൗൺ, പെങ്ജിയാങ് ജില്ല, ജിയാങ് മെൻ സിറ്റി, ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് പ്രവിശ്യ, ചൈന

വെചാറ്റ്:

ColinZzt: 13883865720

Whatsapp:

13883865720

വെചാറ്റ്:

വിയാൻ-വെയ്: 13710991258

Whatsapp:

13710991258

ഇമെയിൽ: